DOTACJE

Zmiany w zakresie naliczania wynagrodzeń – obowiązki płatnika podatku w ramach „Polskiego Ładu 2022”. SZKOLENIE UWZGLĘDNIA ZMIANY ZAWARTE W ROZPORZĄDZENIU Z DNIA 7 STYCZNIA 2022 R.

Zmiany w zakresie naliczania wynagrodzeń – obowiązki płatnika podatku  w ramach „Polskiego Ładu 2022”. SZKOLENIE UWZGLĘDNIA ZMIANY ZAWARTE W ROZPORZĄDZENIU Z DNIA 7 STYCZNIA 2022 R.

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników ze zmianami na 2022r. w zakresie nowych obowiązków płatnika w ramach „Polskiego Ładu” oraz  przedstawienie informacji z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych (płatnik) niezbędnych dla rozliczenia zatrudnianych pracowników.

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów płacowo – kadrowych odpowiadających za naliczanie i pobór podatku z punktu widzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Program szkolenia:

I. Zmiany na rok 2022 wprowadzane w ramach „Polskiego Ładu” m.in.:

 – nowe progi podatkowe, skala podatkowa i kwota wolna od podatku,

– brak odliczenia składki zdrowotnej od podatku  – dodatkowe potrącenie z wynagrodzenia pracownika,

–  zerowy  PIT dla  osób pracujących, które osiągnęły wiek emerytalny,

– ulga na powrót,

– zwolnienie od podatku rodziców z czwórką dzieci – nowe obowiązki zakładów pracy w tym zakresie,

– zmiana oświadczeń dla celów podatkowych,

– nowe rozliczanie zleceniobiorców w przypadku ich dochodów  do kwoty 30 tys. zł rocznie.

– nowe wzory druków PIT- 2 (wersja 7) i PIT-11(wersja 28)

II. Nowy mechanizm poboru zaliczek na podatek dochodowy – obowiązki płatnika w zakresie naliczania zaliczki na PIT :

– nowe zasady obliczania zaliczek na podatek wprowadzonych rozporządzeniem  Ministra Finansów z dna 7 stycznia 2022r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

– wniosek o nieprzedłużanie terminów pobrania i przekazania zaliczki.

III. Ulga dla  „klasy średniej” – co powinien wiedzieć podatni i płatnik:

– ulga dla „klasy średniej” w różnych przypadkach np. przy kilku wypłatach w miesiącu,

– symulacja zastosowania i niezastosowania ulgi dla klasy średniej przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń ze stosunku pracy

– wyjaśnienia Ministerstwa Finansów na pytania pracodawców i podatników w zakresie ulgi dla klasy średniej i wspólnego rozliczenia małżonków w 2022r.

IV. Przykłady wyliczenia wynagrodzenia według nowych zasad – lista płac:

– analiza nowych rozwiązań- kto skorzysta a kto straci w 2022 r.

 – umowa o pracę

– umowa zlecenia

– zmniejszenie składki zdrowotnej do wysokości podatku;

– rezygnacja z zastosowania kosztów uzyskania przychodu itp.

IV. PIT dla młodych (zwolnienie od podatku dochodowego przychodów ze stosunku pracy, umów zlecenia do ukończenia 26 roku życia,  limity kwotowe przychodów w 2022., warunki stosowania zwolnienia)

VI. Pytania i odpowiedzi oraz inne zagadnienia podniesione przez uczestników w kontekście płatnika podatkowego.

Termin szkolenia: 28 stycznia 2022r. godz. 9.00 – 15.00

Cena szkolenia: 350 zł/za osobę

Prowadzący –P. Danuta Selwa Starszy Komisarz Skarbowy w III Urzędzie Skarbowym w Lublinie, doświadczony wykładowca, praktyk

Szkolenie odbędzie się na platformie ZOOM, link do spotkania otrzymają Państwa dwa dni przed szkoleniem.

Jeśli chcesz skorzystać ze szkolenia kliknij w poniższy link i dokonaj zakupu:

https://edukacjaonline.com/zamowienie/?add-to-cart=967

Facebook