DOTACJE

„Zmiany w ustawie zasiłkowej od 1 stycznia 2022 roku. Zasiłki z funduszu ubezpieczeń społecznych”

„Zmiany w ustawie zasiłkowej od 1 stycznia 2022 roku. Zasiłki z funduszu ubezpieczeń społecznych”

PROGRAM KURSU:

  1. Zmiany w prawie do zasiłków chorobowych przedsiębiorców i osób z nimi współpracujących
  2. Nowe zasady ustalania okresu zasiłkowego
  3. Nowa wysokość zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu
  4. Zmiany w ustalaniu prawa do zasiłku macierzyńskiego
  5. Ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłku

ZASIŁEK CHOROBOWY

6.WYNAGRODZENIE CHOROBOWE

  – wynagrodzenie za czas choroby Art. 92 KP

7. ZASIŁEK CHOROBOWY

  – okres wyczekiwania

  – zasady nabywania prawa do wypłaty

  – okres zasiłkowy

  – ustalanie nowego okresu zasiłkowego

  – wysokość zasiłku

8. ZASADY USTALANIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO

  –  wypadek przy pracy

  – choroba zawodowa

9. ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZA OKRES URLOPU MACIERZYŃSKIEGO, 
     RODZICIELSKIEGO I OJCOWSKIEGO

  – prawo do zasiłku

  – wysokość zasiłku

  – podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do wysokości 1000zł

  – wydłużenie urlopu rodzicielskiego

10. ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE

  – zasady przyznawania

  – niezbędna dokumentacji

  – waloryzacja podstawy wymiaru

11. ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

  – dokumentowanie prawa i zasady wypłaty

12. WYPEŁNIANIE DRUKÓW

  – Z-3 , Z-3a,

13. PODSTAWA WYMIARU ZASIŁKÓW

TerminMiejsceWykładowcaKoszt
31 stycznia 2022r. w godz. 10.00 – 15.00Centrum Doradztwa Finansowego
 ul. Ks. Brzóski 17
 w Łukowie
P. Katarzyna Cieszko doświadczony wykładowca, mgr prawa, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (14-letni staż pracy
w ubezpieczeniach społecznych, teoretyczna
 i praktyczna znajomość tematyki zasiłkowej)
380 zł/ od osoby Koszt obejmuje m.in.: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, catering PROMOCJA 340 zł/od osoby za zgłoszenia do 10.01.2022r.

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu

na 7 dni przed kursem – odpowiedź uzyska podczas kursu

Ważne! Z uwagi na zmianę Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, aby otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu, niezbędne będzie podanie przez uczestnika kursu następujących danych: adres, data i miejsce urodzenia oraz PESEL.  W związku z tym  dane te muszą zostać podane w formularzu zgłoszeniowym

W celu zapisania się na szkolenie pobierz formularz zgłoszeniowy i wyślij na maila

Formularz zgłoszeniowy należy wysłać do 20 stycznia 2022r. na email szkolenia@cdf.lukow.pl

Osoba do kontaktu: Wioletta Gosek, tel.: (025) 798 77 02;   784 684 362

Facebook