DOTACJE

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „DRUGI START – PEWNY SUKCES” dotyczące rekrutacji uczestników projektu

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „DRUGI START – PEWNY SUKCES” dotyczące rekrutacji uczestników projektu

Zapraszamy do składania ofert

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/63670

Facebook