DOTACJE

„Zamknięcie ksiąg rachunkowych roku 2016 oraz sporządzanie sprawozdań”

„Zamknięcie ksiąg rachunkowych roku 2016 oraz sporządzanie sprawozdań”

„Zamknięcie ksiąg rachunkowych roku 2016 oraz sporządzanie sprawozdań”

Celem szkolenia jest wyjaśnienie wątpliwości formalno-prawnych związanych z prawidłowym procesem inwentaryzacji i zamknięcia ksiąg rachunkowych w sektorze finansów publicznych. W ramach szkolenia omówione i przedstawione zostaną praktyczne czynności związane z procesem zamykania roku budżetowego ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

Szczegółowy program szkolenia oraz wszelkie niezbędne informację dostępne są w linku poniżej oraz w załącznik pdf.

Zamknięcie-ksiąg-rachunkowych-roku-2016-oraz-sporządzanie-sprawozdań

Facebook