DOTACJE

ZAKŁAD PRODUKCYJNO – USŁUGOWY MASMET STANISŁAW WYSOKIŃSKI

ZAKŁAD PRODUKCYJNO – USŁUGOWY MASMET STANISŁAW WYSOKIŃSKI

„Wdrożenie innowacyjnych technologii obróbki metali w firmie MASMET” w ramach RPO WL 2007-2013, Działanie 1.3.
” Wzmocnienie konkurencyjności firmy MASMET poprzez wdrożenie nowych produktów” w ramach RPO WL 2007-2013, Działanie 1.3.
http://www.masmet.pl/, https://www.facebook.com/masmet.poland/?fref=ts

Facebook