DOTACJE

XVI Łukowskie Forum Gospodarcze

W dniu 18 listopada 2016r. w Sali Bursztynowej w Łukowie odbyło się XVI Łukowskie Forum Gospodarcze dla Regionu.

 

Sponsorami Forum był m.in. Bank Zachodni WBK.

www.bzwbk.pl

 

Facebook