DOTACJE

HOTEL POLONIA

HOTEL POLONIA

„Budowa hotelu POLONIA w miejscowości Grabanów, gm. Biała Podlaska – Eta I” w ramach RPO WL 2007-2013,  Działanie 1.5.

http://hotelpoloniabp.pl/
https://www.facebook.com/Hotel-Polonia-w-Grabanowie-692117314141760/?fref=ts

Facebook