DOTACJE

„VAT 2021/2022 – zmiany w zakresie rozliczania transakcji krajowych i międzynarodowych oraz wybrane aktualne problemy”

„VAT 2021/2022 – zmiany w zakresie rozliczania transakcji krajowych i międzynarodowych oraz wybrane aktualne problemy”

PROGRAM KURSU:

 • Nowy ład a VAT.
 • Grupa VAT – możliwość wspólnego rozliczania się z VAT przez kilku podatników
 • Opodatkowanie usług finansowych
 • Obrót gotówkowy i bezgotówkowy a konsekwencje na gruncie VAT
 • Zmiany w WIS
 • Porozumienie inwestycyjne – nowy instrument służący zapewnieniu inwestorowi pewności wykładni przepisów prawa podatkowego w zakresie skutków podatkowych planowanej inwestycji
 • Wprowadzenie konstrukcji nabycia sprawdzającego
 • Wprowadzenie możliwości informowania podatników przez Szefa KAS o ryzyku uczestniczenia w karuzelach podatkowych
 • SLIM VAT 2 – zmiany od 1 października 2021 r.
 • Transakcje łańcuchowe – doprecyzowanie
 • Korekta obniżająca podstawę opodatkowania – import usług, dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca oraz WNT
 • Rozliczenie importu towarów w korekcie deklaracji
 • Wybór opcji opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części
 • WNT i odwrotne obciążenie  – rezygnacja z warunku rozliczenia podatku należnego w terminie
  3 miesięcy jako warunku do odliczenia VAT naliczonego; konsekwencja przełomowego wyroku TSUE z 18.03.2021 r. w sprawie C-895/19
 • Nowe zasady obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego poprzez korektę deklaracji
 • Wydłużenie terminu na złożenie VAT-26
 • Uproszczenia w zakresie ulgi na złe długi
 • Zaległości podatkowe a uwalnianie środków z rachunku VAT
 • Uwalnianie środków z rachunku technicznego
 • Zmiana w zał. 15
 • Konsolidacja środków na rachunkach VAT w różnych bankach
 • Rozszerzenie możliwości przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT
 • Faktura ustrukturyzowana, zmiany w fakturowaniu, Krajowy System e-Faktur – zmiany
  od 1 października 2021 r.
 • Faktura ustrukturyzowana
 • Elementy treści faktury
 • Terminy wystawiania faktur
 • Faktury korygujące
 • Duplikaty
 • KSeF a fakturowanie i rozliczanie VAT
 • Zmiany w JPK od 1 lipca 2021 r.
 • Zmiana w części deklaracyjnej JPK  w związku z pakietem E-commerce
 • Zbiorcze wykazywanie dokumentów
 • Ulga na złe długi – dodatkowe dane
 • Kody GTU
 • Zmiany  w zakresie symboli procedur
 • Nowe symbole procedur w związku z pakietem E-commerce
 • Zmiany w ewidencji zakupu
 • Pakiet e-commerce – zmiany od 1 lipca 2021 r.:
 • Co z rozliczeniem zakupów towarów importowanych z państw trzecich (spoza UE) w przesyłkach do 150 EUR:

– gdy nabywcą jest konsument?

– gdy nabywcą jest podatnik VAT?

 • Nowe rodzaje dostaw towarów:

– WSTO (wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość)

– SOTI (sprzedaż na odległość towarów importowanych)

 • Nowe szczególne procedury rozliczania VAT:

– OSS (one stop shop)

– IOSS (import one stop shop)

-USZ (uproszczenie szczególne) – i jej znaczenie dla firm kurierskich, pocztowych, agencji celnych i samego nabywcy towaru

 • Rola podatników ułatwiających dostawę towarów przy użyciu interfejsów elektronicznych – wpływ na kwalifikację i rozliczenie transakcji
 • Zmiany w zakresie fakturowania
 • Wpływ zmian na obowiązki ewidencyjne i JPK-VAT
 • Nowe deklaracje VAT.
 • Elektroniczny system „TAX-FREE” – podstawowe zagadnienia.
 • Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia. Dyskusja.
TerminMiejsceWykładowcaKoszt
 02 września 2021 r. w godz. 9.00 – 16.00Łuków Centrum Doradztwa Finansowego ul. ks. Brzóski 17 w Łukowiep. Cezary Pieńkosz – doradca podatkowy. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów o tematyce podatkowej opublikowanych m. in. w miesięczniku „Doradztwo Podatkowe”; współautor książek, podręczników i komentarzy podatkowych, a także materiałów dla uczestników studiów podyplomowych w zakresie podatków. Obok praktyki doradczej wykładowca w zakresie problematyki  VAT, Ordynacji podatkowej, podatków lokalnych.460 zł/ od osoby Koszt obejmuje m.in.: materiały szkoleniowe, przerwę kawową, catering PROMOCJA 410 zł/od osoby  przy zgłoszeniu do dnia 24 sierpnia 2021r.

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu

na 7 dni przed kursem – odpowiedź uzyska podczas kursu

Ważne! Z uwagi na zmianę Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, aby otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu, niezbędne będzie podanie przez uczestnika kursu następujących danych: adres, data i miejsce urodzenia oraz PESEL. W związku z tym  dane te muszą zostać podane w formularzu zgłoszeniowym.

Formularz zgłoszeniowy należy wysłać do 26 sierpnia 2021r. na email szkolenia@cdf.lukow.pl

Facebook