DOTACJE

Szkolenie nowy JPK – od października 2020 r.

Szkolenie nowy JPK – od października 2020 r.

VAT 2020/2021 – rozliczanie transakcji krajowych –wybrane zagadnienia.

PROGRAM KURSU:

 1. Zmiany zasad prowadzenia ewidencji VAT, nowy JPK_V7M i JPK_V7K, likwidacja dotychczasowych deklaracji VAT-7 i VAT-7K, wyjaśnienia MF dotyczące nowego JPK:
 2. nowa struktura JPK – połączenie dotychczasowego JPK_VAT i deklaracji VAT (VAT-7, VAT-7K), likwidacja dotychczasowych deklaracji VAT-7 i VAT-7K,
 3. zmiany zasad prowadzenia ewidencji VAT – nowe wymogi,
 4. „znaczniki” transakcji towarowych i usługowych, ich znaczenie i zasady stosowania, zasady postępowania w przypadku transakcji objętych kilkoma „znacznikami”,
 5. „znaczniki” procedur, ich znaczenie i zasady stosowania, zasady postępowania w przypadku transakcji objętych kilkoma „znacznikami”,
 6. sprzedaż paragonowa,
 7. sprzedaż w mechanizmie VAT-marża,
 8. błędy w ewidencji i zasady ich korygowania,
 9. błędy w części deklaracyjnej i zasady ich korygowania,
 10. zasady ujęcia w ewidencji faktur, faktur korygujących, faktur VAT-marża
 11. sankcje za nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji.
 12. Nowa matryca stawek VAT:
 13. nowe klasyfikacje statystyczne dla celów VAT (CN i PKWiU),
 14. zmiany w zakresie stosowanych stawek VAT,
 15. usługi konserwacji i usługi gastronomiczne, produkty rolne,
 16. Wiążąca Informacja Stawkowa – rozwiązanie służące minimalizacji ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej przez podatników VAT, zasady uzyskania WIS i jej rola, przepisy przejściowe.
 17. Planowane zmiany w VAT – pakiet „slim VAT”:
 18. zmiany w zakresie zasad i warunków rozliczania faktur korygujących zmniejszających i zwiększających,
 19. zmiana zasad stosowania kursów walut dla potrzeb VAT,
 20. zmiana w zakresie prezentów o małej wartości,
 21. zmiana w zakresie terminu odliczania VAT,
 22. pozostałe zmiany – w zależności od stanu prac legislacyjnych.
 23. NIP na paragonie, faktura uproszczona a faktura „pełna”.
 24. Zmiany w zakresie kas fiskalnych on-line.
 25. Wykaz podatników VAT – „biała lista podatników” – bieżące zagadnienia.
 26. Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności – bieżące zagadnienia.
 27. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Wykładowca p. Cezary Pieńkosz – doradca podatkowy. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów o tematyce podatkowej opublikowanych m. in. w miesięczniku „Doradztwo Podatkowe”; współautor książek, podręczników i komentarzy podatkowych, a także materiałów dla uczestników studiów podyplomowych w zakresie podatków. Obok praktyki doradczej wykładowca w zakresie problematyki  VAT, Ordynacji podatkowej, podatków lokalnych.

Termin : 14 październik 2020 r. godz. 9.00 – 15.30

Koszt: 460 zł/ od osoby

 

Formularz zgłoszeniowy należy wysłać do 07 października 2020r. na email szkolenia@cdf.lukow.pl

Formularz zgłoszeniowy

 

Facebook