DOTACJE

Szkolenie BHP

Szkolenie BHP

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach:

  1. Administracyjno – biurowych – program zawiera m. in.: wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy; postęp w zakresie oceny zagrożeń; problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady  udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 6 lat.
  2. Robotniczych – program zawiera m. in.: regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy, zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy, okoliczności i przyczyny charakterystyczne dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka. Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 3 lata.

Koszt szkolenia: 75 zł/od osoby

Termin szkolenia: 03.03.2022r. – godz. 14.00

Miejsce szkolenia: Łuków, ul. ks. Brzóski 17(Inkubator przedsiębiorczości)

Link do zakupu szkolenia znajduje się poniżej:

https://edukacjaonline.com/zamowienie/?add-to-cart=977

Facebook