Ulubione Ulubione
Rozliczanie otrzymanych dotacji PDF Drukuj

Prawidłowa realizacja projektu oraz poprawne przygotowanie dokumentacji rozliczeniowej jest podstawowym warunkiem wypłaty przyznanego dofinansowania.

Dzięki współpracy z nami - na najważniejszym etapie wdrażania projektu - otrzymują Państwo opiekę merytoryczną, zapewnioną przez personel doświadczony w zakresie realizacji procedur związanych z wdrażaniem i rozliczaniem programów pomocowych.


W imieniu Klienta prowadzimy sprawozdawczość i rozliczenie projektu. Etap ten obejmuje następujące działania:

  • monitorujemy i nadzorujemy realizację projektu w celu uzyskania przyznanego dofinansowania;
  • nadzorujemy przygotowanie i przestrzeganie harmonogramów wykonawczych
  • przygotowujemy dokumentację wraz załącznikami do wniosku o refundację kosztów
  • opisujemy faktury oraz dokumenty potwierdzające płatność zgodnie z wytycznymi Instytucji Pośredniczącej
  • wypełniamy i składamy we właściwej komórce Instytucji Pośredniczącej wniosek o refundację poniesionych wydatków
  • prowadzimy sprawozdawczości projektu (sprawozdania okresowe oraz końcowe z realizacji projektu)
  • doradzamy w zakresie prawidłowej promocji projektu (zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej)
  • w przypadku, gdy wystąpią jakieś zmiany w projekcie dokonujemy aktualizacji dokumentacji oraz przygotowujemy aneksy,
  • zapewniamy obsługę pracowników zespołu kontrolującego dokonujących „kontroli na miejscu” realizowanego projektu,


Ceny:
Wynagrodzenie za realizowane usługi doradcze uzależnione jest bezpośrednio od zakresu wykonywanych przez nas czynności i zostanie każdorazowo ustalone w trakcie indywidualnych konsultacji.
W celu poznania szczegółów naszej oferty oraz propozycji cenowych zapraszamy na indywidualne spotkanie z naszymi przedstawicielami