DOTACJE

„Przepis na sukces”

„Przepis na sukces”

„Przepis na sukces” – projekt zrealizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,.

Okres realizacji projektu: 01.09.2012-31.08.2014.

Grupa docelowa: 62 osoby bez zatrudnienia z powiatu łukowskiego i radzyńskiego.

Wsparcie w ramach projektu: indywidualne doradztwo zawodowe; szkolenia: Spawacz TIG i MAG, Instruktor nauki jazdy kat. „B”, Kierowca kat. C+E z kwalifikacją wstępną podstawową na przewóz rzeczy, Kierowca kat. C+E z kwalifikacją wstępną przyspieszoną na przewóz rzeczy, Elektryk z uprawnieniami do 1 kV, Operator koparko-ładowarki, Kucharz małej gastronomii, Kosmetyczka; staże 6 miesięczne.

Osiągnięte rezultaty: 54 osoby uzyskały zaświadczenia/uprawnienia/prawa jazdy; 59 osób ukończyło staże, 45 osób podjęło pracę.

Facebook