DOTACJE

„Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej w firmie

Centrum Doradztwa Finansowego Urszula Bancerz”

            Głównym celem i przedmiotem projektu jest uruchomienie produkcji energii elektrycznej z OZE (energia słoneczna) na potrzeby własne przedsiębiorstwa poprzez budowę mikro instalacji fotowoltaicznej. W ramach projektu przewidziano budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 31,82kW dla budynku zlokalizowanego w miejscowości Łuków przy ulicy Księdza Brzóski 17 (woj. lubelskie) oraz wdrożenie inteligentnego systemu monitorowania instalacji fotowoltaicznej (technika informacyjno – komunikacyjna). Projekt realizuje cele na poziomie produktu tj. uzyskanie wsparcia na realizację przedsięwzięcia, w wyniku którego przedsiębiorstwo uruchomi produkcję energii z OZE na własne potrzeby oraz budowa jednostki wytwarzania energii elektrycznej z OZE. W efekcie zostaną zrealizowane wskaźniki rezultatu: dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej z OZE, produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE, oraz roczny spadek emisji gazów cieplarnianych

Wartość projektu:  180 923, 75 PLN

Wkład EFRR:  95 610, 11 PLN

Facebook