DOTACJE

„Podniesienie kwalifikacji mieszkańców Gminy Krzywda”

„Podniesienie kwalifikacji mieszkańców Gminy Krzywda” – projekt zrealizowany w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt zrealizowany w partnerstwie z Gminą Krzywda oraz Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Ziemi Łukowskiej.

     Okres realizacji projektu: 01.07.2009-30.10.2009.

Grupa docelowa: osoby bezrobotne oraz osoby zatrudnione w rolnictwie, zamieszkujące w Gminie Krzywda.

Wsparcie w ramach projektu: indywidualne doradztwo zawodowe; Kurs prawa jazdy kat. C.

Facebook