DOTACJE

W Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Wnioski można składać w terminie od 31.01.2017 r. do 10.04.2017 r. do godziny 15:00:00

Dla kogo?
Przedsiębiorstwa z sektora MŚP:
– średnie przedsiębiorstwa – 60% dofinansowania
Realizujący inwestycje na terenie województwa lubelskiego,

Na co?
– zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków transportu,
– budowa/rozbudowa infrastruktury przedsiębiorstwa,
– rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa,
– zastosowanie nowoczesnych technologii,
– inwestycje w rozszerzenie działalności eksportowej,
– wdrażanie wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań.

Wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: max 10 000 000 PLN
Dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: max 3 000 000 PLN

Już teraz skontaktuj się z nami by sprawdzić swoje szanse!

http://rpo.lubelskie.pl/nabor-691-3_7_wzrost_konkurencyjnosci_msp_nabor.html

Facebook