DOTACJE

„Nowe kwalifikacje-nowe perspektywy”

„Nowe kwalifikacje-nowe perspektywy”

„Nowe kwalifikacje-nowe perspektywy” – projekt zrealizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Okres realizacji projektu: 01.12.2009-30.11.2011.

Grupa docelowa: 150 osób odchodzących z rolnictwa z powiatu łukowskiego, bialskiego, radzyńskiego, ryckiego i puławskiego.

Wsparcie w ramach projektu: indywidualne doradztwo zawodowe; szkolenia: Księgowość komputerowa, Specjalista ds. kadr i płac, Kucharz małej gastronomii, Kosmetyczka, Spawacz, Magazynier, Operator koparko-ładowarki, Operator obrabiarek CNC, Operator walca drogowego do 18 t.

Facebook