DOTACJE

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ KAMIMED S.C.

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ KAMIMED S.C.
„Utworzenie Niepublicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Psychiatrycznego
w Milanowie poprzez wybudowanie, wyposażenie obiektu oraz zakup specjalistycznego sprzętu” w ramach RPO WL 2007-2013,  Działanie 1.1.
Facebook