DOTACJE

LEKARZ STOMATOLOG MAŁGORZATA KUBIAK

LEKARZ STOMATOLOG MAŁGORZATA KUBIAK

„Podniesienie konkurencyjności Gabinetu Stomatologicznego poprzez zakup innowacyjnych urządzeń oraz wprowadzenie nowych usług” w ramach RPO WL 2007-2013,  Działanie 1.2.

http://stomatolog.lukow.pl/

Facebook