DOTACJE
NAZWA SZKOLENIA OPIS SZKOLENIA

Zasady sporządzania i weryfikacji w 2022 r. sprawozdań kwartalnych ze świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna. Zasady rozliczania otrzymanych środków.

PROGRAM KURSU: Podstawy prawne sporządzania kwartalnych sprawozdań rzeczowo-finansowych. Zmiany ustawowe i powiązania między aktami prawnymi w sprawozdawczości. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z 28 września 2017 r dotyczące sprawozdawczości. Konstrukcja sprawozdania kwartalnego dane narastające i miesięczne, zasady wprowadzania danych i ich korygowania w aplikacji CAS. Reguły walidacyjne. Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z […]

czytaj więcej

Zgłoś się

Zmiany w zakresie naliczania wynagrodzeń – obowiązki płatnika podatku w ramach „Polskiego Ładu 2022”. SZKOLENIE UWZGLĘDNIA ZMIANY ZAWARTE W ROZPORZĄDZENIU Z DNIA 7 STYCZNIA 2022 R.

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników ze zmianami na 2022r. w zakresie nowych obowiązków płatnika w ramach „Polskiego Ładu” oraz  przedstawienie informacji z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych (płatnik) niezbędnych dla rozliczenia zatrudnianych pracowników. Szkolenie skierowane jest do pracowników działów płacowo – kadrowych odpowiadających za naliczanie i pobór podatku z punktu widzenia płatnika podatku dochodowego […]

czytaj więcej

Zgłoś się

„VAT 2021/2022 – zmiany w zakresie rozliczania transakcji krajowych i międzynarodowych oraz wybrane aktualne problemy”

PROGRAM KURSU: Nowy ład a VAT. Grupa VAT – możliwość wspólnego rozliczania się z VAT przez kilku podatników Opodatkowanie usług finansowych Obrót gotówkowy i bezgotówkowy a konsekwencje na gruncie VAT Zmiany w WIS Porozumienie inwestycyjne – nowy instrument służący zapewnieniu inwestorowi pewności wykładni przepisów prawa podatkowego w zakresie skutków podatkowych planowanej inwestycji Wprowadzenie konstrukcji nabycia […]

czytaj więcej

Zgłoś się

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2021r.

Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy? Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część Funduszu Pracy przeznaczona na wsparcie pracodawców inwestujących w kształcenie ustawiczne pracowników i swoje własne. Kto może skorzystać? Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. Jaki jest poziom dofinansowania? dla mikroprzedsiębiorstw: […]

czytaj więcej

Zgłoś się

Szkolenie nowy JPK – od października 2020 r.(14/10/2020)

„VAT 2020/2021 – rozliczanie transakcji krajowych –wybrane zagadnienia.” PROGRAM KURSU: Zmiany zasad prowadzenia ewidencji VAT, nowy JPK_V7M i JPK_V7K, likwidacja dotychczasowych deklaracji VAT-7 i VAT-7K, wyjaśnienia MF dotyczące nowego JPK: nowa struktura JPK – połączenie dotychczasowego JPK_VAT i deklaracji VAT (VAT-7, VAT-7K), likwidacja dotychczasowych deklaracji VAT-7 i VAT-7K, zmiany zasad prowadzenia ewidencji VAT – nowe […]

czytaj więcej

Zgłoś się
Facebook