DOTACJE
NAZWA SZKOLENIA OPIS SZKOLENIA

„Przepisy Prawa Pracy i nowelizacja prawa pracy w 2016r. i 2017r.”

Celem niniejszego szkolenia jest omówienie najważniejszych aspektów prawa pracy oraz przyswojenie podstawowej wiedzy dotyczącej przepisów prawa pracy. Uczestniczy poznają zasady interpretacji przepisów prawnych oraz praktyczne sposoby stosowania prawa pracy.

czytaj więcej

Pobierz plik PDF Zgłoś się

„Zamknięcie ksiąg rachunkowych roku 2016 oraz sporządzanie sprawozdań”

Celem szkolenia jest wyjaśnienie wątpliwości formalno-prawnych związanych z prawidłowym procesem inwentaryzacji i zamknięcia ksiąg rachunkowych w sektorze finansów publicznych.

czytaj więcej

Pobierz plik PDF Zgłoś się

„VAT 2017–zmiany na 2017 r. aktualne problemy rozliczania VAT w transakcjach krajowych.”

Szkolenie ma na celu przedstawienie praktycznych aspektów związanych ze zmianami przepisów podatku od towarów i usług od 01/01/2017r.
Podstawowe założenie to szczegółowe omówienie zmian oraz praktyczne podejście do omawianych treści.

czytaj więcej

Pobierz plik PDF Zgłoś się

Zmiany w zakresie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego

Szkolenie szczegółowo przedstawia zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia społecznego, prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego oraz zasady wystawiania druków e-ZLA.

czytaj więcej

Pobierz plik PDF Zgłoś się
Facebook