DOTACJE
NAZWA SZKOLENIA OPIS SZKOLENIA

Szkolenie BHP

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach: Administracyjno – biurowych – program zawiera m. in.: wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy; postęp w zakresie oceny zagrożeń; problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady  udzielania pierwszej pomocy w razie […]

czytaj więcej

Zgłoś się

„Zmiany w ustawie zasiłkowej od 1 stycznia 2022 roku. Zasiłki z funduszu ubezpieczeń społecznych”

PROGRAM KURSU: Zmiany w prawie do zasiłków chorobowych przedsiębiorców i osób z nimi współpracujących Nowe zasady ustalania okresu zasiłkowego Nowa wysokość zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu Zmiany w ustalaniu prawa do zasiłku macierzyńskiego Ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłku ZASIŁEK CHOROBOWY 6.WYNAGRODZENIE CHOROBOWE   – wynagrodzenie za czas choroby Art. 92 KP 7. ZASIŁEK […]

czytaj więcej

Zgłoś się

„Zamknięcie ksiąg rachunkowych roku 2021 oraz sporządzanie sprawozdań”

PROGRAM KURSU: Szczególne zasady rachunkowości wynikające z rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w myśl przepisów ustawy o rachunkowości Zastosowanie uproszczeń w ewidencji księgowej na podstawie ustawy o rachunkowości (m.in. pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych). Inwentaryzacja aktywów i pasywów – terminy, metody i odpowiedzialność: Istota i cel inwentaryzacji; Metody […]

czytaj więcej

Zgłoś się

„Przepisy Prawa Pracy i nowelizacja prawa pracy w 2016r. i 2017r.”

Celem niniejszego szkolenia jest omówienie najważniejszych aspektów prawa pracy oraz przyswojenie podstawowej wiedzy dotyczącej przepisów prawa pracy. Uczestniczy poznają zasady interpretacji przepisów prawnych oraz praktyczne sposoby stosowania prawa pracy.

czytaj więcej

Pobierz plik PDF Zgłoś się

„Zamknięcie ksiąg rachunkowych roku 2016 oraz sporządzanie sprawozdań”

Celem szkolenia jest wyjaśnienie wątpliwości formalno-prawnych związanych z prawidłowym procesem inwentaryzacji i zamknięcia ksiąg rachunkowych w sektorze finansów publicznych.

czytaj więcej

Pobierz plik PDF Zgłoś się

„VAT 2017–zmiany na 2017 r. aktualne problemy rozliczania VAT w transakcjach krajowych.”

Szkolenie ma na celu przedstawienie praktycznych aspektów związanych ze zmianami przepisów podatku od towarów i usług od 01/01/2017r.
Podstawowe założenie to szczegółowe omówienie zmian oraz praktyczne podejście do omawianych treści.

czytaj więcej

Pobierz plik PDF Zgłoś się

Zmiany w zakresie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego

Szkolenie szczegółowo przedstawia zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia społecznego, prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego oraz zasady wystawiania druków e-ZLA.

czytaj więcej

Pobierz plik PDF Zgłoś się
Facebook