DOTACJE
NAZWA SZKOLENIA OPIS SZKOLENIA

Szkolenie BHP

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach: Administracyjno – biurowych – program zawiera m. in.: wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy; postęp w zakresie oceny zagrożeń; problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady  udzielania pierwszej pomocy w razie […]

czytaj więcej

Zgłoś się

„Grunt to kwalifikacje” RPLU.09.01.00-IP.02-06-001/16

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa   Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie szans zatrudnienia 105 osób bez zatrudnienia w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących w powiecie łukowskim/bialskim/radzyńskim: bezrobotnych, w tym rolników i członków ich rodzin zarejestrowanych jako […]

czytaj więcej

Zgłoś się

Szkolenie „Księgowość małych firm”

Serdecznie zapraszamy na szkolenie „Księgowość małych firm” W programie m. in.: zakładanie działalności gospodarczej podatkowa księga przychodów i rozchodów ordynacja podatkowa obsługa programu WF-Kaper obsługa programu Płatnik Liczba godz. 50 Koszt za szkolenie 590 zł/osoba   Zapisy do dnia 24 marca 2017 r. pod numerem telefonu 784 684 362  

czytaj więcej

Zgłoś się

Szkolenie AutoCad

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z programu AutoCad W programie m. in.: tworzenie podstawowych obiektów edycja obiektów wymiarowanie kreskowanie drukowanie Liczba godzin: 30 Zajęcia odbywać się będą we wtorki, czwartki i piątki w godz. 16.00 – 19.00 Koszt szkolenia: 550 zł/osoba Zapisy do dnia 20 marca 2017 r. pod numerem telefonu 784 684 362

czytaj więcej

Zgłoś się

„Przepisy Prawa Pracy i nowelizacja prawa pracy w 2016r. i 2017r.”

Celem niniejszego szkolenia jest omówienie najważniejszych aspektów prawa pracy oraz przyswojenie podstawowej wiedzy dotyczącej przepisów prawa pracy. Uczestniczy poznają zasady interpretacji przepisów prawnych oraz praktyczne sposoby stosowania prawa pracy.

czytaj więcej

Pobierz plik PDF Zgłoś się

„Zamknięcie ksiąg rachunkowych roku 2016 oraz sporządzanie sprawozdań”

Celem szkolenia jest wyjaśnienie wątpliwości formalno-prawnych związanych z prawidłowym procesem inwentaryzacji i zamknięcia ksiąg rachunkowych w sektorze finansów publicznych.

czytaj więcej

Pobierz plik PDF Zgłoś się

„VAT 2017–zmiany na 2017 r. aktualne problemy rozliczania VAT w transakcjach krajowych.”

Szkolenie ma na celu przedstawienie praktycznych aspektów związanych ze zmianami przepisów podatku od towarów i usług od 01/01/2017r.
Podstawowe założenie to szczegółowe omówienie zmian oraz praktyczne podejście do omawianych treści.

czytaj więcej

Pobierz plik PDF Zgłoś się

Zmiany w zakresie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego

Szkolenie szczegółowo przedstawia zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia społecznego, prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego oraz zasady wystawiania druków e-ZLA.

czytaj więcej

Pobierz plik PDF Zgłoś się

PEŁNA EWIDENCJA KSIĘGOWA

Szanowni Państwo!
Zapraszamy na szkolenie
„Pełna ewidencja księgowa”

czytaj więcej

Pobierz plik PDF Zgłoś się
Facebook