DOTACJE

Projekt „Pora na zmiany” RPLU.09.01.00-06-0204/16

  Projekt „Pora na zmiany” , realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet 9 Rynek pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa. Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie szans zatrudnienia 80 osób (38 Kobiet i 42 Mężczyzn) bez zatrudnienia w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych w powiecie łukowskim, puławskim i […]

czytaj więcej

„Zmiana na lepsze jutro” RPLU.11.01.00-06-0043/17

    Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet 9 Rynek pracy Działanie 11.1 Aktywne włączenie   Cel projektu: Celem projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 30 osób niepełnosprawnych (15 Kobiet i 15 Mężczyzn) bez zatrudnienia, w wieku 18-67 lat, zamieszkałych w powiecie […]

czytaj więcej

„Grunt to kwalifikacje” RPLU.09.01.00-IP.02-06-001/16

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa   Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie szans zatrudnienia 105 osób bez zatrudnienia w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących w powiecie łukowskim/bialskim/radzyńskim: bezrobotnych, w tym rolników i członków ich rodzin zarejestrowanych jako […]

czytaj więcej

„Drogowskaz na pracę”

„Drogowskaz na pracę”

czytaj więcej

„BUDowanie kariery zawodowej”

„BUDowanie kariery zawodowej”

czytaj więcej

„BUDujemy swoją przyszłość”

„BUDujemy swoją przyszłość”

czytaj więcej

„Przepis na sukces”

„Przepis na sukces”

czytaj więcej

„Inwestycja w kadry szansą na rozszerzenie profilu działalności gospodarczej”

„Inwestycja w kadry szansą na rozszerzenie profilu działalności gospodarczej”

czytaj więcej

„Akademia rozwoju kompetencji zawodowych branży budowlanej II”

„Akademia rozwoju kompetencji zawodowych branży budowlanej II”

czytaj więcej

„Od rolnika do pracownika”

„Od rolnika do pracownika”

czytaj więcej

Facebook