DOTACJE

PROJEKT „DRUGI START- PEWNY SUKCES”

REALIZATOR PROJEKTU Projekt „Drugi start- pewny sukces” jest realizowany przez Centrum Doradztwa Finansowego Urszula Bancerz w partnerstwie z Fundacją Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.02.21.00-00-NS13/19 CEL PROJEKTU Zwiększenie zdolności adaptacyjnych 200 MŚP z terenu województwa lubelskiego i mazowieckiego, ponownie podejmujących działalność́ gospodarczą poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem szkoleniowo-doradczym odpowiadającym ich potrzebom, […]

czytaj więcej

Facebook