DOTACJE

Projekt „Pora na zmiany” RPLU.09.01.00-06-0204/16

  Projekt „Pora na zmiany” , realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet 9 Rynek pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa. Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie szans zatrudnienia 80 osób (38 Kobiet i 42 Mężczyzn) bez zatrudnienia w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych w powiecie łukowskim, puławskim i […]

czytaj więcej

„Zmiana na lepsze jutro” RPLU.11.01.00-06-0043/17

    Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet 9 Rynek pracy Działanie 11.1 Aktywne włączenie   Cel projektu: Celem projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 30 osób niepełnosprawnych (15 Kobiet i 15 Mężczyzn) bez zatrudnienia, w wieku 18-67 lat, zamieszkałych w powiecie […]

czytaj więcej

„Grunt to kwalifikacje” RPLU.09.01.00-IP.02-06-001/16

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa   Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie szans zatrudnienia 105 osób bez zatrudnienia w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących w powiecie łukowskim/bialskim/radzyńskim: bezrobotnych, w tym rolników i członków ich rodzin zarejestrowanych jako […]

czytaj więcej

Facebook