DOTACJE

PROJEKT „DRUGI START- PEWNY SUKCES”

Dofinansowanie projektu z budżetu państwa: 448 511,57 pln Projekt „Drugi start – pewny sukces„ jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego – Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.21: Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach. REALIZATOR PROJEKTU Projekt „Drugi start- pewny […]

czytaj więcej

Facebook