DOTACJE

„Ze szkoły do pracy” POWR.01.02.02-06-0120/15-00

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy,

czytaj więcej

Facebook