DOTACJE

Wesołych Świąt 30 marca 2018

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia! Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób Życzy   Urszula Bancerz Dyrektor Centrum Doradztwa Finansowego wraz z pracownikami

CZYTAJ WIĘCEJ>

„Grunt to kwalifikacje” RPLU.09.01.00-IP.02-06-001/16 30 czerwca 2017

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa   Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie szans zatrudnienia 105 osób bez zatrudnienia w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących w powiecie łukowskim/bialskim/radzyńskim: bezrobotnych, w tym rolników i członków ich rodzin zarejestrowanych jako […]

CZYTAJ WIĘCEJ>

Szkolenie „Księgowość małych firm” 15 marca 2017

Serdecznie zapraszamy na szkolenie „Księgowość małych firm” W programie m. in.: zakładanie działalności gospodarczej podatkowa księga przychodów i rozchodów ordynacja podatkowa obsługa programu WF-Kaper obsługa programu Płatnik Liczba godz. 50 Koszt za szkolenie 590 zł/osoba   Zapisy do dnia 24 marca 2017 r. pod numerem telefonu 784 684 362  

CZYTAJ WIĘCEJ>

Szkolenie AutoCad 10 marca 2017

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z programu AutoCad W programie m. in.: tworzenie podstawowych obiektów edycja obiektów wymiarowanie kreskowanie drukowanie Liczba godzin: 30 Zajęcia odbywać się będą we wtorki, czwartki i piątki w godz. 16.00 – 19.00 Koszt szkolenia: 550 zł/osoba Zapisy do dnia 20 marca 2017 r. pod numerem telefonu 784 684 362

CZYTAJ WIĘCEJ>

Zdrowych wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 21 grudnia 2016

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym a także wielu sukcesów w Nowym 2017 Roku.   Życzy   Urszula Bancerz   Dyrektor Centrum Doradztwa Finansowego wraz z pracownikami

CZYTAJ WIĘCEJ>

XVI Łukowskie Forum Gospodarcze 23 listopada 2016

W dniu 18 listopada 2016r. w Sali Bursztynowej w Łukowie odbyło się XVI Łukowskie Forum Gospodarcze dla Regionu.   Sponsorami Forum był m.in. Bank Zachodni WBK. www.bzwbk.pl  

CZYTAJ WIĘCEJ>

„Przepisy Prawa Pracy i nowelizacja prawa pracy w 2016r. i 2017r.” 19 października 2016

Celem niniejszego szkolenia jest omówienie najważniejszych aspektów prawa pracy oraz przyswojenie podstawowej wiedzy dotyczącej przepisów prawa pracy. Uczestniczy poznają zasady interpretacji przepisów prawnych oraz praktyczne sposoby stosowania prawa pracy.

CZYTAJ WIĘCEJ>

„Zamknięcie ksiąg rachunkowych roku 2016 oraz sporządzanie sprawozdań” 19 października 2016

Celem szkolenia jest wyjaśnienie wątpliwości formalno-prawnych związanych z prawidłowym procesem inwentaryzacji i zamknięcia ksiąg rachunkowych w sektorze finansów publicznych.

CZYTAJ WIĘCEJ>

„VAT 2017–zmiany na 2017 r. aktualne problemy rozliczania VAT w transakcjach krajowych.” 19 października 2016

Szkolenie ma na celu przedstawienie praktycznych aspektów związanych ze zmianami przepisów podatku od towarów i usług od 01/01/2017r.
Podstawowe założenie to szczegółowe omówienie zmian oraz praktyczne podejście do omawianych treści.

CZYTAJ WIĘCEJ>

Zmiany w zakresie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego 10 października 2016

Szkolenie szczegółowo przedstawia zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia społecznego, prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego oraz zasady wystawiania druków e-ZLA.

CZYTAJ WIĘCEJ>
Facebook