DOTACJE

Fotorelacja ze spotkania informacyjnego na temat „Możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw w ramach Funduszy Europejskich na lata 2021-2027” 28 lutego 2023

Fotorelacja ze spotkania informacyjnego na temat „Możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw w ramach Funduszy Europejskich na lata 2021-2027” Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w spotkaniu. Materiały ze spotkania (prezentacje prelegentów PARP, LAWP, Urząd Marszałkowski, LGD „Razem”) zamieszczamy poniżej

CZYTAJ WIĘCEJ>

Zasady sporządzania i weryfikacji w 2022 r. sprawozdań kwartalnych ze świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna. Zasady rozliczania otrzymanych środków. 22 marca 2022

PROGRAM KURSU: Podstawy prawne sporządzania kwartalnych sprawozdań rzeczowo-finansowych. Zmiany ustawowe i powiązania między aktami prawnymi w sprawozdawczości. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z 28 września 2017 r dotyczące sprawozdawczości. Konstrukcja sprawozdania kwartalnego dane narastające i miesięczne, zasady wprowadzania danych i ich korygowania w aplikacji CAS. Reguły walidacyjne. Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z […]

CZYTAJ WIĘCEJ>

Szkolenie BHP 10 lutego 2022

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach: Administracyjno – biurowych – program zawiera m. in.: wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy; postęp w zakresie oceny zagrożeń; problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady  udzielania pierwszej pomocy w razie […]

CZYTAJ WIĘCEJ>

Zmiany w zakresie naliczania wynagrodzeń – obowiązki płatnika podatku w ramach „Polskiego Ładu 2022”. SZKOLENIE UWZGLĘDNIA ZMIANY ZAWARTE W ROZPORZĄDZENIU Z DNIA 7 STYCZNIA 2022 R. 20 stycznia 2022

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników ze zmianami na 2022r. w zakresie nowych obowiązków płatnika w ramach „Polskiego Ładu” oraz  przedstawienie informacji z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych (płatnik) niezbędnych dla rozliczenia zatrudnianych pracowników. Szkolenie skierowane jest do pracowników działów płacowo – kadrowych odpowiadających za naliczanie i pobór podatku z punktu widzenia płatnika podatku dochodowego […]

CZYTAJ WIĘCEJ>

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2022r. 18 stycznia 2022

Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy? Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część Funduszu Pracy przeznaczona na wsparcie pracodawców inwestujących w kształcenie ustawiczne pracowników i swoje własne. Kto może skorzystać? Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. Jaki jest poziom dofinansowania? dla mikroprzedsiębiorstw: […]

CZYTAJ WIĘCEJ>

„Zmiany w ustawie zasiłkowej od 1 stycznia 2022 roku. Zasiłki z funduszu ubezpieczeń społecznych” 5 stycznia 2022

PROGRAM KURSU: Zmiany w prawie do zasiłków chorobowych przedsiębiorców i osób z nimi współpracujących Nowe zasady ustalania okresu zasiłkowego Nowa wysokość zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu Zmiany w ustalaniu prawa do zasiłku macierzyńskiego Ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłku ZASIŁEK CHOROBOWY 6.WYNAGRODZENIE CHOROBOWE   – wynagrodzenie za czas choroby Art. 92 KP 7. ZASIŁEK […]

CZYTAJ WIĘCEJ>

„Zamknięcie ksiąg rachunkowych roku 2021 oraz sporządzanie sprawozdań” 5 stycznia 2022

PROGRAM KURSU: Szczególne zasady rachunkowości wynikające z rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w myśl przepisów ustawy o rachunkowości Zastosowanie uproszczeń w ewidencji księgowej na podstawie ustawy o rachunkowości (m.in. pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych). Inwentaryzacja aktywów i pasywów – terminy, metody i odpowiedzialność: Istota i cel inwentaryzacji; Metody […]

CZYTAJ WIĘCEJ>

„Obowiązki płatnika podatku dochodowego dot. rozliczenia za 2021 r. oraz zmiany na 2022r. w ramach „Polskiego Ładu”.” 5 stycznia 2022

PROGRAM KURSU:      I. Nowe wzory druków PIT-4R i PIT-8AR. II.  PIT dla młodych w 2021 (zwolnienie od podatku dochodowego przychodów ze stosunku pracy, umów zlecenia do ukończenia 26 roku życia,  limity kwotowe przychodów w 2021., warunki stosowania zwolnienia) III. Świadczenia socjalne a podatek dochodowy z uwzględnieniem nowych limitów ( obowiązujących w roku 2021 ) […]

CZYTAJ WIĘCEJ>

Wesołych Świąt 23 grudnia 2021

CZYTAJ WIĘCEJ>

„VAT 2021/2022 – zmiany w zakresie rozliczania transakcji krajowych i międzynarodowych oraz wybrane aktualne problemy” 19 sierpnia 2021

PROGRAM KURSU: Nowy ład a VAT. Grupa VAT – możliwość wspólnego rozliczania się z VAT przez kilku podatników Opodatkowanie usług finansowych Obrót gotówkowy i bezgotówkowy a konsekwencje na gruncie VAT Zmiany w WIS Porozumienie inwestycyjne – nowy instrument służący zapewnieniu inwestorowi pewności wykładni przepisów prawa podatkowego w zakresie skutków podatkowych planowanej inwestycji Wprowadzenie konstrukcji nabycia […]

CZYTAJ WIĘCEJ>
Facebook