SZKOLENIA

9 marca 2017

W Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Wnioski można składać w terminie od 31.01.2017 r. do 10.04.2017 r. do godziny 15:00:00 Dla kogo? Przedsiębiorstwa z sektora MŚP: – średnie przedsiębiorstwa – 60% dofinansowania Realizujący inwestycje […]

CZYTAJ WIĘCEJ>

26 września 2016

Już w  październiku 2016r. (zgodnie z najnowszą wersją harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WL 2014-2020) zostanie ogłoszony konkurs w ramach Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Wszystkie  rozwiązania  zaplanowane w budżecie muszą wynikać z audytu energetycznego Maksymalna kwota dotacji: 1,5 mln zł Maksymalna intensywność dofinansowania: 70% dla mikro i małych firm, 60% – dla […]

CZYTAJ WIĘCEJ>

19 września 2016

WYKORZYSTAJ SZANSĘ NA ROZWÓJ SWOJEJ FIRMY! Od  5 września 2016 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła już drugi konkurs na I etap działania 1.4. Wzór na konkurencję, dla przedsiębiorstw z sektora MŚP realizujących inwestycje na terenie województw Polski Wschodniej.  Dla przypomnienia są to województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Celem działania jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstw […]

CZYTAJ WIĘCEJ>
Facebook