SZKOLENIA

Profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych 12 sierpnia 2019

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować, iż Centrum Doradztwa Finansowego w Łukowie wprowadza nową usługę tj. profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych. Mając na uwadze szereg obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności związanych z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. tzw. RODO, wychodzimy naprzeciw wszystkim przedsiębiorcom (niezależnie od formy i zakresu […]

CZYTAJ WIĘCEJ>

Wesołych Świąt 19 grudnia 2018

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym a także wielu sukcesów w Nowym 2019 Roku.   Życzy   Urszula Bancerz   Dyrektor Centrum Doradztwa Finansowego wraz z pracownikami  

CZYTAJ WIĘCEJ>

Wesołych Świąt 30 marca 2018

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia! Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób Życzy   Urszula Bancerz Dyrektor Centrum Doradztwa Finansowego wraz z pracownikami

CZYTAJ WIĘCEJ>

14 czerwca 2017

BIALSKOPODLASKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA   od od 30.06.2017r. do 14.07.2017r. w godzinach od 8:30 do 15:30 przyjmuje  wnioski na przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  na rozwój istniejących mikro i małych firm   oraz na podejmowanie działalności gospodarczej . Zapraszamy do współpracy http://www.blgd.eu/

CZYTAJ WIĘCEJ>

13 kwietnia 2017

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki  konkursu z działania  3.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw! Informujemy, że przygotowane przez nas projekty uzyskały bardzo dobrą pozycję na liście rankingowej Dziękujemy za zaufanie.   http://rpo.lubelskie.pl/aktualnosc-660-zrobilismy_to_najwiekszy_konkurs_na.html

CZYTAJ WIĘCEJ>

13 kwietnia 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs nr I w 2017 r. na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w terminie od 28 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. W ramach działania 1.2 POPW dofinansowanie mogą uzyskać projekty obejmujące kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane […]

CZYTAJ WIĘCEJ>

13 kwietnia 2017

Lubelska Agencji Wspierania Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach. Wnioski można składać w terminie do 31.05.2017 do godz. 15:00. Działanie ukierunkowane jest na stworzenie konkurencyjnego rynku energii odnawialnej na terenie województwa lubelskiego Na co można […]

CZYTAJ WIĘCEJ>

10 marca 2017

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”  od  21 marca 2017 r.do 4 kwietnia 2017 r. przyjmuje  wnioski na przyznanie pomocy na rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego oraz na podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej Zapraszamy do współpracy Więcej informacji o naborze: http://lgdrazem.pl/nabory/

CZYTAJ WIĘCEJ>

9 marca 2017

W Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Wnioski można składać w terminie od 31.01.2017 r. do 10.04.2017 r. do godziny 15:00:00 Dla kogo? Przedsiębiorstwa z sektora MŚP: – średnie przedsiębiorstwa – 60% dofinansowania Realizujący inwestycje […]

CZYTAJ WIĘCEJ>

26 września 2016

Już w  październiku 2016r. (zgodnie z najnowszą wersją harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WL 2014-2020) zostanie ogłoszony konkurs w ramach Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Wszystkie  rozwiązania  zaplanowane w budżecie muszą wynikać z audytu energetycznego Maksymalna kwota dotacji: 1,5 mln zł Maksymalna intensywność dofinansowania: 70% dla mikro i małych firm, 60% – dla […]

CZYTAJ WIĘCEJ>
Facebook