DOTACJE

FUNDACJA REGIONALNE INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

FUNDACJA REGIONALNE INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
„Rozwój i promocja Fundacji RIP jako IOB” w ramach RPO WL 2007-2013 Działanie 2.3.B
„Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Łukowie” w ramach RPO WL 2007-2013 Działanie 2.3.A
Facebook