DOTACJE

„Drogowskaz na pracę”

„Drogowskaz na pracę”

„Drogowskaz na pracę” – projekt zrealizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Okres realizacji projektu: 01.05.2015-31.12.2015.

Grupa docelowa: 55 osób bez zatrudnienia do 30 lat z powiatu łukowskiego, bialskiego i radzyńskiego.

Wsparcie w ramach projektu:: indywidualne doradztwo zawodowe, szkolenia: Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej, Kierowca kat. D z kwalifikacją wstępną przyspieszoną na przewóz osób, Opiekun osób starszych, Specjalista ds. finansowych, Specjalista ds. zamówień publicznych, Obuwnik szwacz, Hydraulik-monter instalacji solarnych, Monter paneli i płyt kartonowo – gipsowych; staże 3 miesięczne.

Osiągnięte rezultaty: 56M uzyskało zaświadczenia/uprawnienia/prawa jazdy, 47 os. ukończyło staże, 34 osoby podjęły pracę.

Facebook