DOTACJE

Już w  październiku 2016r. (zgodnie z najnowszą wersją harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WL 2014-2020) zostanie ogłoszony konkurs w ramach Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Wszystkie  rozwiązania  zaplanowane w budżecie muszą wynikać z audytu energetycznego
Maksymalna kwota dotacji: 1,5 mln zł
Maksymalna intensywność dofinansowania: 70% dla mikro i małych firm, 60% – dla średnich

Typy projektów, jakie mogą zostać dofinansowane:

  • Głęboka termomodernizacja obiektów w przedsiębiorstwach
  • Technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa,
  • Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, w tym przebudowa lub wymiana na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych.
  • Budowa i przebudowa/wymiana źródeł ciepła, w tym zastosowanie systemów grzewczych opartych na odnawialnych źródłach energii (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego),
  • Przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.

W ramach ww. typów projektów polegających na poprawie efektywności energetycznej możliwa jest budowa/rozbudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji oraz budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego). Ponadto jednym z elementów projektu może być wprowadzenie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie (o ile wynika to z audytu energetycznego). Jako element powyższych typów projektów możliwa będzie realizacja działań zakładających ograniczenie wytwarzania odpadów w celu ich ponownego wykorzystania w procesie produkcyjnym. Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego.

Zapraszamy do współpracy

 

Facebook