DOTACJE

„BUDujemy swoją przyszłość”

„BUDujemy swoją przyszłość”

„BUDujemy swoją przyszłość” – projekt zrealizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Okres realizacji projektu: 01.06.2013-31.05.2015.

Grupa docelowa: 59 osób bez zatrudnienia z powiatu łukowskiego i radzyńskiego.

Wsparcie w ramach projektu:: indywidualne doradztwo zawodowe; szkolenia: Spawacz TIG i MAG, Kierowca kat. C+ E z Kwalifikacją wstępną przyśpieszoną na przewóz rzeczy, Operator narzędzi udarowych ręcznych, Operator koparko-ładowarki, Operator agregatów tynkarskich, Montażysta rusztowań, Elektryk (upraw. do 1 kV); staże 6 miesięczne.

Osiągnięte rezultaty: 56 osób uzyskało zaświadczenia/uprawnienia/prawa jazdy; 55 osób ukończyło staże, 29 osób podjęło pracę.

Facebook