DOTACJE

„BUDowanie kariery zawodowej”

„BUDowanie kariery zawodowej”

„BUDowanie kariery zawodowej” – projekt zrealizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Okres realizacji projektu: 01.01.2015-30.11.2015.

Grupa docelowa: 56 osób bez zatrudnienia z powiatu łukowskiego, bialskiego i radzyńskiego.

Wsparcie w ramach projektu:: indywidualne doradztwo zawodowe; szkolenia: Składacz-monter okien energooszczędnych, Kierowca kat. C+E z kwalifikacją wstępną przyspieszoną na przewóz rzeczy, Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną, Tynkarz elewacji zewnętrznych – docieplanie budynków, Hydraulik-monter instalacji solarnych, Operator koparko-ładowarki; staże 5-6 miesięczne.

Osiągnięte rezultaty: 56 osób uzyskało zaświadczenia/uprawnienia/prawa jazdy, 53 os. ukończyło staże, 40 osób podjęło pracę.

Facebook