DOTACJE

„Akademia rozwoju kompetencji zawodowych branży budowlanej”

„Akademia rozwoju kompetencji zawodowych branży budowlanej” – projekt zrealizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Okres realizacji projektu: 03.08.2009-31.05.2011.

Grupa docelowa: 160 pracowników firm z powiatu łukowskiego, radzyńskiego i ryckiego.

Wsparcie w ramach projektu: szkolenia: Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL), AutoCAD, Norma PRO, Operator koparko-ładowarki, Operator HDS, Operator obrabiarek CNC, Spawacz.

Facebook