DOTACJE

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”  od  21 marca 2017 r.do 4 kwietnia 2017 r. przyjmuje  wnioski na przyznanie pomocy na rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego oraz na podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej

Zapraszamy do współpracy

Więcej informacji o naborze: http://lgdrazem.pl/nabory/

Facebook