DOTACJE

ZAKŁAD PRODUKCYJNO – USŁUGOWY MASMET STANISŁAW WYSOKIŃSKI

PROJEKT: „Wdrożenie innowacyjnych technologii obróbki metali w firmie MASMET” w ramach RPO WL 2007-2013 Działanie 1.3.

PROJEKT: ” Wzmocnienie konkurencyjności firmy MASMET poprzez wdrożenie nowych produktów” w ramach RPO WL 2007-2013 Działanie 1.3.

http://www.masmet.pl/

https://www.facebook.com/masmet.poland/?fref=ts

Facebook