DOTACJE

WYKORZYSTAJ SZANSĘ NA ROZWÓJ SWOJEJ FIRMY!

Od  5 września 2016 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła już drugi konkurs na I etap działania 1.4. Wzór na konkurencję, dla przedsiębiorstw z sektora MŚP realizujących inwestycje na terenie województw Polski Wschodniej.  Dla przypomnienia są to województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

Celem działania jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstw z makroregionu w zakresie wykorzystywania wzornictwa przemysłowego w tworzeniu nowych produktów.

Przewidziano dwuetapowe wsparcie:­
ETAP I nabór od 5 września 2016r. do 5 października 2016r. – wsparcie na przeprowadzenie audytu wzorniczego, w ramach którego przeprowadzona będzie diagnoza przedsiębiorstwa. Na jej podstawie przygotowany zostanie plan działań (strategia wzornicza), jakie powinny być podjęte, by z wykorzystaniem wzornictwa wprowadzić na rynek innowację;­
ETAP II – wsparcie na wdrożenie zaplanowanych działań (dofinansowanie m.in. usług doradczych, zakupu urządzeń i maszyn)

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Facebook